De ROTTERDAMSE BEELDMAATSCHAPPIJ

productiehuis voor opiniërend filmmateriaal

 

ONZE VISIE

Nederland wordt nog altijd gezien als de bakermat van de Europese documentaire. Toch valt nauwelijks te ontkennen dat we de laatste jaren aan kwaliteit inboeten. De vercommercialisering van de creatieve geest en het beknibbelen op culturele budgetten hebben kaalslag als gevolg..

 

De RBM werkt vanuit nieuwsgierigheid en noodzakelijkheid. Wij zijn het confronterende alternatief. Onze thuisbasis: Zuid, de Maasstad, Europa’s grootste havenstad, nodigt uit tot een frisse blik binnen een filmklimaat dat nog genoeg ruimte biedt voor een nieuw geluid.

Door mensen aan het woord te laten over hun sociaal maatschappelijke labels, nuanceren en herdefiniëren we hardnekkige stigma’s. Daarbij laten wij vooral díe mensen aan het woord die bereid zijn buiten hun gebruikelijke kaders te spreken. Zolang zij voor de camera hun kwetsbaarheid durven te tonen, zijn wij gebiologeerd.

 

Wij zetten er altijd op in het publiek naar het puntje van de stoel te dwingen en nodigen de kijker uit zich van een ander perspectief te laten doordringen.

 

Jij vormt de jury die de ruimte krijgt een eigen oordeel te vellen!

BEGINSELVERKLARING

Om onze doelen te kunnen realiseren hebben wij onszelf een aantal kaders opgelegd. Wij geloven dat deze kaders ons het juiste perspectief bieden en concretiseren waar wij voor staan:

CINEMATOGRAFIE

Alle RBM-films worden gemaakt voor vertoning in de bioscoop, waar de kijker zachtjes gedwongen wordt om de films met aandacht en in het door de maker bepaalde tempo te bekijken.

Tijdens de post-productie wordt er te allen tijde trouw gebleven aan de integriteit van het moment en het onderwerp. Er worden geen onnodige aanpassingen gedaan om dingen te verheerlijken danwel te schandaliseren. Waar mogelijk wordt de kijker direct aangesproken.

 

GELUID

Muziek voor RBM-films wordt altijd op maat gemaakt voor de productie om iedere  buiten-contextuele associatie te voorkomen. Om verwarring te voorkomen worden er geen onnodige geluidseffecten aan de film toegevoegd.

 

LICENTIES

Alle films komen eerst in de bioscoop, want daar zijn ze tenslotte voor gemaakt. Na een jaar is de film te koop op  BluRay en DVD maar ook gratis te bekijken via onze website, de vrijheid van informatie en ons publiek staat boven financieel gewin.

 

VORMGEVING

Om objectiviteit te bewaken en de communicatie zoveel mogelijk te vrijwaren van associaties maken wij gebruik van duidelijke en concrete vormgeving: tekst wordt geplaatst tegen een egale achtergrond in een contrasterende kleur. Leestekens worden vermeden en titels zullen altijd in CAPS worden weergegeven.

 

DE KIJKER

De kijker is een elementair onderdeel  van de film; hij/zij word uitgenodigd om een standpunt omtrent de thematiek in te nemen en wordt ook als zodanig aangesproken.

 

TEN SLOTTE

De producties en de inhoudelijke achtergronden zijn belangrijker dan ieders individuele aandeel in een project; om deze reden zullen alle medewerkers als gelijken worden gecrediteerd in de eindgeneriek van het project.